Sterroetdauw

Op de bovenkant van het blad treffen we ronde grijze tot grijszwarte vlekken aan met dikwijls een stervormige rand. De vlekken zijn talrijk en over het gehele blad verdeeld. De onderste bladeren worden als eerste aangetast. Bij een sterke aantasting worden de bladeren geel en vallen af, zodat de planten kaal worden. Sterroetdauw komt veel voor bij rozen en wordt veroorzaakt door een schimmel. De bloemen worden niet aangetast. Kom meer te weten over Sterroetdauw

Beschermen

Meer over Sterroetdauw

Tip: verwijder aangetast blad direct.

Sterroetdauw is een vorm van bladvlekkenziekte en komt vrijwel alleen voor op de roos. Als de plant verzwakt is maakt hij een zeer grote kans om de schimmel te krijgen. Deze overwinterd ook in de plant zelfs tot in de wortelen. Bij vervanging dient ook de gehele kluit verwijdert te worden om besmetting naar een nieuwe roos tegen te gaan. Verzwakking van de roos kan voorkomen worden door hem op de juiste plek te zetten en goed te voeden.