Kweekgras

Kweekgras is in verhouding een hardnekkig onkruidgras, dat vooral op vochtige, stikstofrijke grond groeit. Vermenigvuldiging door zaden, maar ook door ondergrondse wortelstokken of deelstukken hiervan.