Kruipende Insecten SprayTegen kruipende insecten binnenshuis

Waar te koop

Bestrijdt kruipende insecten binnenshuis, waaronder mieren en kakkerlakken. Het product heeft binnen paar minuten effect. De insecten worden gedood tussen 2 uur en 3 dagen na aanbrengen van het product en kan op niet-poreuze oppervlakken tot 3 maanden na aanbrengen werkzaam blijven.

    • Tot 3 maanden actief
    • Bestrijdt en voorkomt mieren in huis
    • Knock down effect

Verkrijgbaar in: 500 ml

Wanneer te gebruiken

Optimaal van toepassing
Mogelijk van toepassing
Niet van toepassing

Hoe te gebruiken

Toepassing: 
Spuiten

Houd het product rechtop en spuit van ca. 30 cm afstand. Spuit 7 seconden per vierkante meter op naden en kieren (bijv. barsten en spleten waar vermoedelijk insecten in zitten), waaronder in raam- en deurkozijnen (barrièrebehandeling) waar kruipende insecten mogelijk doorheen het huis binnenkomen (aanbrengen in een strook van 10 cm breed).

Dosering

7 seconden per vierkante meter op naden en kieren

Samenstelling

    0,02% deltamethrin

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. Tegen zonlicht beschermen.Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

Wettelijke informatie

Registratienaam: Kruipende Insecten spray

Registratienummer: NL0011629-0000

Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op.