Flitser concentraatTegen onkruid

Waar te koop

Met Flitser kunnen terras, oprit, paden en ook borders flitsend snel onkruidvrij worden gemaakt. Binnen 3 uur is er al sprake van een zichtbaar resultaat.

    • Natuurlijk en supersnel
    • Tegen alle onkruiden
    • Spaart mossen niet

Verkrijgbaar in: 255 ml 510 ml 750 ml

Wanneer te gebruiken

Optimaal van toepassing
Mogelijk van toepassing
Niet van toepassing

Hoe te gebruiken

Toepassing: 
Spuiten

Flitser is een niet-selectief contactmiddel ter bestrijding of onderdrukking van onkruid, algen en mossen. Het middel werkt snel en het effect is zichtbaar binnen enkele uren. 
Aanbevelingen: Flitser toepassen door middel van spuiten bij temperaturen hoger dan 10°C. Niet toepassen op vochtige onkruiden. Een neerslagvrije periode van 24 uur na toepassing is voldoende. De beste resultaten worden verkregen op onkruiden van 5-10 cm hoogte. Op hoog of fijnbladig onkruid, zoals gras, en onder ongunstige omstandigheden dient rekening te worden gehouden met verminderde werking. Herhaling van de bespuiting is dan noodzakelijk. Bespuit de onkruiden in zijn geheel. Voorkom echter dat het middel van de planten afdruipt. Geen grondbewerking uitvoeren binnen 1 dag na bespuiting. Let op: Als het product te koud wordt kan het gaan klonteren. Dit kan eenvoudig worden verholpen door het product enige tijd op kamertemperatuur weg te zetten en vervolgens voor gebruik goed te schudden.

Let op: Als het product te koud wordt kan het gaan klonteren. Dit kan eenvoudig worden verholpen door het product enige tijd op kamertemperatuur weg te zetten en vervolgens voor gebruik goed te schudden.

Dosering

meng 167 ml Flitser met 1 liter water (=spuitvloeistof)

Samenstelling

    9,7% decaanzuur en 9,4% nonaanzuur

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in (volks)tuinen. Flitser werkt niet-selectief en kan dus planten, struiken, bomen enz. die met het middel in contact komen rechtstreeks of na overwaaien, ernstig beschadigen of doden. Werk dus nauwk eurig, behandel alleen die planten die bestreden moeten worden.

Wettelijke informatie

Registratienaam: Flitser

Registratienummer: 13565 N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.