Express muizenmiddelTegen muizen in huis

Waar te koop

Protect Home Express is een muizenmiddel in de vorm van een pasta met de actieve stof alphachloralose. De pasta is door het hoge vetgehalte zeer aantrekkelijk voor muizen

    • Effectief binnen 24 uur
    • 1 lokdoos voldoende voor 50 muizen
    • Pijnloze bestrijding

Verkrijgbaar in: 1 unit 2 unit

Wanneer te gebruiken

Optimaal van toepassing
Mogelijk van toepassing
Niet van toepassing

Waar toepassen

Hoe te gebruiken

Toepassing: 
Plaatsen

Protect Home Express is een kant-en-klaar lokaasdoosje met lokaas tegen huismuizen dat uitsluitend binnenshuis mag worden toegepast. Elk doosje bevat 10 g lokaas. Protect Home Express is een acuut werkend rodenticide en éénmalige opname is doorgaans effectief. Protect Home Express wordt toegepast voor bestrijdingsperioden van 7-10 dagen. Het product is minder effectief bij temperaturen boven de 16°C. De doosjes uitzetten op plaatsen waar de muizen geregeld komen: in de nabijheid van holingangen, op looppaden (sporen!). In verborgen ruimten zoals verlaagde plafonds en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen. Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door de knaagdieren. Het lokaasdoosje zo vastmaken dat het niet weggesleept kan worden. Houd lokaasdoosjes gesloten, probeer ze niet te openen. De lokaasdoosjes niet toepassen in de buurt van waterafvoersystemen waar het middel met water in contact kan komen. Plaats de lokaasdoosjes op een afstand van 1-3 meter van elkaar. Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens elke 3-4 dagen. Vervang de lokaasdoosjes daar waar nodig, tot er in het geheel geen opname meer plaatsvindt. Indien middel beschimmeld of verontreinigd is, lokaasdoosje totaal vervangen. Indien het lokaas geheel opgegeten is, onmiddellijk een nieuw lokaasdoosje plaatsen en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen. In de meeste gevallen zal de bestrijding met behulp van dit middel binnen 10 dagen voltooid zijn. Indien na 10 dagen nog activiteit van muizen wordt waargenomen dient een middel met een andere actieve stof en een andere werking te worden gebruikt. Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van muiswering (ingangen afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.). Indien in aangebouwde ruimten muizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.
 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Indien in aangebouwde ruimten ook huismuizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd. Wanneer er geen activiteit meer is de resten van het middel verzamelen en in plastic verpakt aanbieden bij uw gemeentelijke depot voor klein chemisch afval. Dode muizen eveneens verzamelen en in plastic verpakt in een afgesloten vuilnisvat deponeren. Dit om reden dat huisdieren of andere dieren door het opeten van kadavers niet worden vergiftigd.

Wettelijke informatie

Registratienaam: Protect Home Express muizenmiddel

Registratienummer: NL-0007641-0000

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing.