Echte meeldauw

Op de bovenzijde van de bladeren, bloemen en stengels groeit een witte, meelachtige schimmels, die later donker verkleurt. De infectie begint vaak aan de bovenzijde van het blad. De planten vertonen een groeistilstand en de bladeren krullen zicht om. Sterk geinfecteerde plantendelen sterven af. Echte meeldauw overwinterd alleen op aangetast blad. Dit zoveel mogelijk verwijderen om verspreiding van de aantasting te voorkomen Kom meer te weten over Echte meeldauw