Rozenverzorging, gewasbescherming verstandig toepassen

Veel tuinierders willen gezonde vruchten en groenten of rijk bloeiende planten. Helaas behalen ze niet elk jaar hetzelfde succes.

Ieder jaar - hetzelfde

Elk jaar heeft zijn eigen klimatologische geschiedenis en dus ontwikkelen planten en hun ziekten en plagen zich van jaar tot jaar anders. Soms, ondanks het feit dat goede zorg is betracht, vindt een plaag plaats en moeten pesticiden worden toegepast. Om het gebruik ervan tot een minimum te beperken, worden een aantal maatregelen genomen om ziekten of plagen te voorkomen en het gebruik van pesticiden te verminderen.

Gewasbescherming met als voorbeeld de rozen

Let bij het selecteren van een rozenstruik op de kwekerij op ziektegevoelige en resistente rassen. Naast deskundig advies op het kinderdagverblijf, bieden vakbladen of internet ook waardevolle informatie over geschikte rassen. Goede oriëntatie wordt ook geboden door kwaliteitszegels, zoals de toekenning van het ADR-teken. Deze variëteiten worden gekenmerkt door een gezonde en veerkrachtige groei.

De grond moet lucht en water doorlatend zijn om de roos, met zijn diepe wortels, een ideale groei te geven. Een zonnige maar niet te hete locatie is optimaal om te gedijen. Bemesting die uitgebalanceerd is en is afgestemd op de behoeften van rozen, bevordert niet alleen een gezonde groei, maar ook een krachtige bloei. Bovendien, als verwelkte bloemen regelmatig worden verwijderd, hebben schimmels zoals grijze schimmel minder kans om te ontstaan.

Geef water met zorg! Vooral in de zomer hebben onze rozen regelmatig water nodig. Ze mogen daarom nooit uitdrogen. Het is belangrijk om de bladeren niet onnodig nat te maken bij het water geven, maar direct van onderaf op de wortels te gieten. Dit vermindert het risico op schimmelinfecties.

Geïntegreerde bestrijding van plagen: In de tuinbouw, de volgende maatregelen worden onderscheiden tussen:Integrated pest management: In horticulture, the following measures are differentiated between:

  • plantenveredelingsmaatregelen, b.v. resistent of telen van resistente variëteiten
  • teeltmaatregelen, zoals selectie van locatie, bemesting
  • biologische maatregelen, b.v. gebruik van heilzame bacteriën zoals aaltjes
  • biotechnologische maatregelen, b.v. lijmringen, feromonen, feromoonvallen
  • thermische maatregelen, b.v. onkruid afbranden
  • mechanische maatregelen, zoals onkruid trekken of borstelen, rupsen handmatig verwijderen

Gerelateerde adviezen